Hỗ trợ khách hàng

Kinh doanh bán lẻ
Ms Quyên
02432004125
0969643349
Ms Hoài
02432004125
0969643349
Ms Nga
02432004125
0962537659
Kinh doanh bán buôn
Ms Quyên
02432004124
0902125025
Ms Trang
02432004124
0969643349
Hỗ trợ kỹ thuật
0961509088 - 02432004125
Hỗ trợ giao nhận vận chuyển
01685992138 - 02432004125
Hỗ trợ bảo hành sản phẩm
0961625068
Hỗ trợ khách hàng dự án , doanh nghiệp
0969643350 - 0902125025

PFS3005-5GT

400,000đ

ARD311-W

620,000đ

ARD311-W

620,000đ

ARK10C

658,000đ

ARD1231-W

690,000đ

ARD1611-W

740,000đ

ARK20C-MW

740,000đ

DS2130FIP

780,000đ

DS2130DIP

780,000đ

PFS3008-8GT

780,000đ

CA-M180G-170

820,000đ

DH-HAP200

820,000đ

CA-M180G-B-170

850,000đ

ARA10-W

900,000đ

CA-MW183H

920,000đ

CA-MW181F

920,000đ

CA-UM480BP

1,020,000đ

DS2230DIP

1,030,000đ

DS2230FIP

1,030,000đ

DHI-XVR4104C

1,060,000đ

DH-HAC-HUM3100BP

1,215,000đ

DS2300DIP

1,230,000đ

DS2300FIP

1,230,000đ

NVR2104HS-S2

1,235,000đ

PFS3106-4P-60

1,260,000đ

DH-HAC-HDBW2221EP

1,315,000đ

DHI-XVR4104HS

1,325,000đ

DH-HAC-HDW2401MP

1,350,000đ

DH-HAC-HFW2401SP

1,368,000đ

DH-HAC-HDW2401MP

1,368,000đ

DH-HAC-HDW2401EMP

1,380,000đ

NVR2108HS-S2

1,400,000đ

NVR3104DS

1,400,000đ

NVR3108DS

1,460,000đ

DH-HAC-HFW2401DP

1,500,000đ

PFS3016-16GT

1,510,000đ

ARC2000B-W

1,590,000đ

DHI-XVR4108C

1,620,000đ

PFS3110-8P-96

1,750,000đ

DHI-NVR4104HS-4KS2

2,040,000đ

PFS3024-24GT

2,050,000đ

DH-HAC-EB2401

2,050,000đ

XVR5104C-4M

2,050,000đ

DHI-NVR4108HS-4KS2

2,130,000đ

DH-IPC-HFW4231SP

2,260,000đ

DH-IPC-HDW4231MP

2,260,000đ

DH-IPC-HFW4431SP

2,380,000đ

ARC2008C-G

2,465,000đ

VTO2000A

2,530,000đ

ARC2016C-G

2,565,000đ

DHI-NVR4116HS-4KS2

2,570,000đ

VTH1520A

2,630,000đ

VTH1550CH

2,700,000đ

IPC-HFW4431D-AS

2,800,000đ

NVR4104-W

3,020,000đ

XVR5108HS-4KL

3,100,000đ

VTH5221D/DW

3,120,000đ

DH-HAC-HFW3231EP-Z

3,480,000đ

DVR0404ME-SC

3,615,000đ

SD29204T-GN

3,950,000đ

DHI-NVR4216-4KS2

3,970,000đ

DVR0404ME-SC-G

3,970,000đ

NKB1000

4,000,000đ

SD42212I-HC

4,100,000đ

DH-IPC-HFW5431E-Z

4,310,000đ

DH-IPC-HDBW5431E-Z

4,320,000đ

PFS4218-16ET-190

4,350,000đ

S1000-8TP

4,500,000đ

DHI-NVR4232-4KS2

4,630,000đ

DHI-XVR5216AN

4,790,000đ

XVR5116H-4KL

5,100,000đ

PFS4226-24ET-240

5,200,000đ

SD49225I-HC

5,750,000đ

DVR0404ME-SC-GC

5,999,000đ

XVR5216AN-4KL

6,050,000đ

ARC5408C-C

6,080,000đ

ARC5808C-C

6,250,000đ

DVR0404ME-SC-GCW

6,500,000đ

SD59225I-HC

6,560,000đ

SD6C131I-HC

6,900,000đ

SD6C225I-HC

6,900,000đ

DHI-XVR4232AN

7,300,000đ

SD49225T-HN

7,320,000đ

PFS4018-16P-250

8,950,000đ

SD59225U-HNI

9,350,000đ

SD59131U-HNI

9,350,000đ

DVR0404ME-HE

10,600,000đ

PFS4026-24P-370

10,600,000đ

DVR0404ME-HE-G

10,950,000đ

PFS5424-24T

12,500,000đ

DVR0404ME-HE-GC

12,975,000đ

DVR0404ME-HE-GCW

13,525,000đ

DSS4004

27,500,000đ